Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Aanmelden

In het algemeen zal de huisarts u naar mij verwijzen. Een verwijsbrief van de verwijzer is nodig om voor vergoeding van de therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Het is belangrijk dat uw huisarts/verwijzer vermeldt of het gaat om Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ. Meer informatie vindt u hier.

Procedure voor aanmelden

Als u zich telefonisch aan wilt melden kan dit tijdens het telefonisch spreekuur. Als u buiten het spreekuur belt, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld of u ontvangt een beveiligde mail via Zivver.

U kunt zich via onderstaande knop per beveiligde mail aanmelden. Vermeldt alleen uw naam en telefoonnummer zodat ik contact met u kan opnemen.

Pas nadat ik u telefonisch heb gesproken om samen te kijken of u bij mij met uw klachten terecht kunt, is er sprake van een aanmelding.

In het telefonisch contact met u vraag ik naar enkele administratieve gegevens en vertelt u in het kort over uw klachten. Ik kan dan een eerste inschatting maken of u met uw hulpvraag in mijn praktijk terecht kunt. Als dit zo is op basis van verkregen informatie kan een eerste intakegesprek plaatsvinden en zal hiervoor een afspraak worden gemaakt of wordt gekeken op welke termijn het eerste gesprek mogelijk is en wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Zolang het eerste intakegesprek nog niet heeft plaatsgevonden kunt u zich wenden tot de verwijzer voor zorg.

Wachttijd

Momenteel is de aanmeldingswachttijd ongeveer 12 weken. Dit betekent dat de tijd tussen het eerste telefonische contact met u en het eerste intakegesprek ongeveer 12 weken bedraagt. Deze aanmeldingswachttijd geldt voor zowel Gespecialiseerde GGZ als voor Generalistische Basis GGZ.

Indien het erg druk is kan het zijn dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Er is geen behandelwachttijd; de behandeling start aansluitend aan de intake. Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd voor bepaalde diagnoses of cliƫnten van verschillende zorgverzekeraars.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. En dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Datum laatste update van de wachttijd: 01-06-2024.