Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Behandelingsvormen

De huisarts zal op grond van zwaarte, complexiteit, duur en risico van uw klachten beoordelen welke hulp bij u past. De behandelaar zal samen met u beoordelen of de verwijzing terecht is en met u een behandelplan maken. Als de verwijzing niet klopt verwijs ik u terug naar uw huisarts voor een nieuwe verwijsbrief.

Generalistische Basis GGZ

Als uw klachten mild of matig zijn en uw dagelijks leven beperkt beïnvloeden, zal gekozen worden voor een probleemgerichte en kortdurende aanpak. Vaak wordt er gewerkt met onderdelen uit schematherapie of cognitief/gedragsmatige technieken. Uw behandeling valt dan onder Generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Als uw klachten en problemen ernstiger en complexer zijn en uw leven behoorlijk beïnvloeden en u wilt kijken naar dieper liggende oorzaken van uw problemen, wordt gekozen voor een langer durende behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. Ook dan wordt gewerkt met verschillende therapievormen en –technieken zoals schematherapie, persoonsgerichte therapie en gedragstherapeutische technieken. In de loop van de therapie zult u steeds meer dingen bij uzelf gaan (h)erkennen, niet alleen de lastige maar ook de sterke kanten van uzelf. Hiermee kan het dagelijks leven meer draagbaar worden.

Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.