Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Helaas is er momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

De praktijk

Sinds 2004 ben ik als vrijgevestigd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog werkzaam in Tilburg. De praktijk is gevestigd op de Spoorlaan 438.

Als psychotherapeut behandel ik volwassenen vanaf 18 jaar. De gesprekken zijn voornamelijk individueel.

Ik ben clientgericht psychotherapeut (opleiding: Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (PEP)). Daarnaast heb ik opleidingen en cursussen gevolgd in EFT (Emotionally Focussed Therapie), Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie en AFT (Affect Fobie Therapie). In de therapie kan onderzocht worden hoe u op een andere manier met uzelf en/of met anderen kunt omgaan. Mogelijk kan ik u helpen om pijnlijke gevoelens te verwerken, nare dingen anders te zien of leren anders om te gaan met moeilijke situaties. Meer informatie vindt u op www.vpep.nl/therapie/over-pep.

Vaak is de behandeling integratief van aard. Dit betekent dat ik in de gesprekken naast clientgerichte behandeling, diverse andere behandelmethoden toepas.

Beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.psychotherapie.nl
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten www.lvvp.info
  • Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie www.vpep.nl

Registraties

Psycholoog
Psychotherapeut BIGnr: 99050745416
Gezondheidspsycholoog BIGnr: 79050745425

Kamer van Koophandel registratienummer: 17250030

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

LVVP-certificaat

Klik hier voor het LVVP-certificaat.

Privacystatement

Klik hier voor het privacystatement waarin wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Veilige Incident Melding

Klik hier voor de procesbeschrijving Veilige Incident Melding.

Disclaimer

Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink garandeert niet dat de informatie op deze website of websites waar naar verwezen wordt altijd actueel is.