Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Contracten 2023

De praktijk heeft met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten voor GGZ-zorg. Het is belangrijk dat u bij uw verzekeraar nagaat of u bij een gecontracteerde psychotherapeut zich aanmeld.

Met de hieronder genoemde zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. U dient zelf na te gaan of uw zorgverzekering onder één van de genoemde zorgverzekeraars valt.

 • Achmea
  Labels: Zilveren Kruis, Ziezo, Prolife, Interpolis, FBTO, De Friesland.
 • VGZ
  Labels: Univé, VGZ, Zekur, Zorgzaam, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, National Academic, Besured, Promovendum.
 • CZ
  Labels: OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, CZdirect, Just.
 • DSW
  Labels: DSW, InTwente, Stad Holland, SZVK.
 • Zorg en Zekerheid
  Labels: Zorg en Zekerheid, AZVZ.
 • Menzis
  Labels: Menzis, Anderzorg, Leefkracht collectief, Hema, Vinkvink.
 • ENO
  Labels: Salland, Hollandzorg, Zorgdirect.
 • ONVZ
  Labels: ONVZ, VvAA, Jaaah.
 • ASR
  Labels: ASR, Ditzo.
 • Caresq
  Labels: Eucare, Aevitea, Care4life.

Tarieven

Voor GGZ geldt in 2023 een verplicht eigen risico van € 385,00 tenzij u dit heeft verhoogd. De verzekeraar berekent of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en zal dit aan u factureren.

Met ingang van 1 januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. De behandelingen worden niet meer als een traject afgerekend maar als losse zorgprestaties (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of intercollegiaal overleg) waarbij het type en de duur van het consult het tarief bepalen.

Met de zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten voor het jaar 2023 zijn percentage-tarieven afgesproken vanuit maximum tarieven Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vóór aanvang van de therapie is met u het tijdstip en tijdsduur van de consulten afgesproken. Bij declaratie wordt de geplande tijd in de agenda aangehouden, het zogenaamde planning = realisatie principe.

Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet meer vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt het niet basispakketzorg consult genoemd. U betaalt bij mij het particuliere tarief van € 98,00 per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel (deels) vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Welke gevolgen dit nieuwe model heeft, leest u op de website van de LVVP. Op deze site vindt u ook de patientenfolder zorgprestatiemodel.

Op de factuur aan de verzekeraar zal de diagnose en/of zorgvraagtypering vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij mij aangeven. U dient dan een privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Tarieven bij no show

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos worden verzet of geannuleerd.

Als u zich te laat afmeldt of niet komt op het afgesproken tijdstip ontvangt u een rekening voor de gereserveerde tijd. Deze bedraagt €55,00. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De rekening dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.