Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Tarieven en contracten

Voor zowel Gespecialiseerde GGZ als voor Generalistische Basis GGZ geldt in 2019 een verplicht eigen risico van € 385,00 tenzij u dit heeft verhoogd. De verzekeraar berekent of en hoeveel eigen risico u nog hebt openstaan en zal dit aan u factureren. Zowel de directe- als indirecte tijd die aan uw behandeling wordt besteed, wordt geregistreerd en gefactureerd.

Als u zonder verwijzing in behandeling wilt, betaalt u het OZP-tarief (zie tarieftabel verder op deze pagina).

Vastgesteld is dat bij het niet komen op een geplande afspraak, genoemd No Show, een rekening naar de cliënt kan worden gestuurd. In mijn praktijk geldt dat als u zich te laat telefonisch afmeldt (binnen 24 uur van de geplande afspraak) of u komt niet op het afgesproken tijdstip, u hiervoor een rekening ontvangt van € 50,00. Indien u niet tijdig betaald, ontvangt u een herinneringsnota verhoogd met €7,50 administratiekosten. U dient rekeningen binnen 30 dagen te hebben betaald na factuurdatum. De factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Contracten 2021

De praktijk heeft met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Het is belangrijk dat u bij uw verzekeraar nagaat of u bij een gecontracteerde psychotherapeut zich aanmeld.

Met de hieronder genoemde zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. U dient zelf na te gaan of uw zorgverzekering onder één van de genoemde zorgverzekeraars valt.

 • Achmea
  Achmea bevat o.a. Zilveren Kruis, Ziezo, Prolife, Interpolis, FBTO, One Underwriting, De Friesland, Aon, OZF Achmea.
 • VGZ
  VGZ bevat o.a. Univé, VGZ, Zekur, Zorgzaam, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Caresco BV (behandeldatum na 01-01-2021).
 • CZ
  CZ bevat o.a. OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, CZdirect, Just.
 • DSW
  DSW bevat o.a DSW, InTwente, Stad Holland.
 • Zorg en Zekerheid
  Zorg en Zekerheid bevat o.a. ZZ en AZVZ.
 • Menzis
  Menzis bevat o.a. Menzis, Anderzorg, PMA, Hema.
 • ENO
  ENO bevat o.a. Salland, Hollandzorg, Zorgdirect.
 • ONVZ
  ONVZ bevat o.a. PNO, VvAA, ONVZ, Jaaah.
 • ASR
  ASR bevat o.a. Ditzo, de Amersfoortse.
 • Eucare
  Eucare bevat Aevitea.
 • Caresq
  Caresq bevat o.a. Promovendum, National Academic, Besured. (voor allen geldt behandeldatum tot 01-01-2021).

Generalistische Basis GGZ

Per kalenderjaar kunt u in principe gebruik maken van één van de onderstaande producten. De behandelaar zal de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De maximale prijs van de producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.

Elke zorgverzekeraar bepaalt zijn eigen tarief die de behandelaar ontvangt.

Behandelproduct Maximum tarief 2021
Kort € 522,13
Middel € 885,01
Intensief € 1.434,96
Onvolledig behandeltraject € 228,04
OZP* € 98,00

*Partner-relatieproblemen, werk gerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen worden niet meer vergoed in de basiszorg. Deze zorg wordt overig zorgproduct (OZP) genoemd. U betaalt bij mij het particuliere tarief van € 98,00 per consult. Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering de behandeling wel (deels) vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Gespecialiseerde GGZ

Bij de gespecialiseerde GGZ wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geopend. Een DBC omvat alle activiteiten en tijd die besteed is aan de zorg voor een cliënt. Bij afsluiting van een behandeling of beëindiging anderszins, wordt de DBC gesloten. Een DBC staat maximaal 365 dagen open. In overleg met u wordt eventueel een vervolg-DBC opgestart.

Aan het einde van de behandeling brengt de behandelaar de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar**. Voor de Gespecialiseerde GGZ zijn tussen verzekeraar en hulpverleners tarieven afgesproken vanuit standaardtarieven DBC’s Nederlandse Zorgautoriteit.

** Op de rekening aan de verzekeraar zal de diagnose gecodeerd vermeld staan. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de hulpverlener aangeven. U dient dan een privacy-verklaring in te vullen en te ondertekenen.