Psychotherapiepraktijk A.M. Oude Vrielink

Klachtenregeling

De therapiesessies dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet op de Behandelovereenkomsten Gezondheidszorg (WGBO), aan de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), aan de Privacywet en aan overige gangbare wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg.

In bovengenoemde wetgeving wordt onder andere genoemd dat de psychotherapeut u informeert over alles wat van belang kan zijn in het kader van een psychotherapie. De wetgever verplicht de psychotherapeut tot het zorgvuldig bewaren van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Er worden geen mededelingen gedaan aan derden over hetgeen u gezegd hebt. U hebt recht op inzage in uw dossier zoals brieven of rapporten die over uw persoon geschreven zijn.

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar of uw behandeling

Klachten over uw behandeling of bejegening door uw behandelaar kunt u in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, kunt u hierover contact opnemen met de LVVP.

Voor verdere informatie met betrekking tot klachten verwijs ik u naar de cliƫntenfolder van de LVVP. Klik hier voor de cliƫntenfolder.